Bwyty

 

Mae ein bwyty ar agor o nos Lun i nos Iau, ac mae archebu bwrdd o flaen llaw yn hanfodol.

Isod mae enghraifft o’n bwydlen.

EveningMenuSpring-1