Sengl

Ym mhob ystafell sengl mae yna wely sengl, ac mae pob un yn edrych dros yr ardd- yn anffodus does dim golygfa o’r môr.

Nid oes lifft yn y gwesty.

*Enghraifft o’r math hyn o ystafell yw’r lluniau uchod, mae pob ystafell yn wahanol.

Wi-Fi am ddim – Parcio am ddim – Brecwast wedi’i gynnwys

Cyfleusterau

Ystafelloedd Di-fwg
En Suite gyda chawod
Wi-fi cyflym am ddim
Gwres canolog
Pethau ymolchi
Gwasanaeth glanhau dyddiol
Duvet
Pwynt trydan ar gyfer eillio
Teledu

Sianeli teledu digidol
Drych
Sychwr gwallt
Haearn a Bwrd Smwddio ar gais
Tegell
Te/ Coffi
Desg, Cadair a Lamp
Ond dim lift yn anffodus!